17 maart 2017

April 2017: Extra Algemene Ledenvergadering!

 

April 2017: Extra Algemene Ledenvergaderingen !

 

Maandag 10 april 2017 om 20.00 uur vindt in Brasserie IJsselweide een extra  Algemene Ledenvergadering van golfclub IJsselweide plaats.

De vergadering zal in het teken staan van de ontbinding van de golfclub per 31 december 2017 teneinde invulling te geven aan het beleidsplan “I Am IJsselweide” zoals dat in de ALV van 13 maart 2017 is gepresenteerd.

 

Om op 10 april 2017 tot besluitvorming te kunnen komen dient 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig te zijn (in ons geval dus ruim 200 leden die dan aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn). Het ligt voor de hand dat deze vergadering meteen na de opening weer zal worden gesloten omdat aan die eis vrijwel zeker niet zal worden voldaan.

 

Om deze reden is een tweede extra Algemene Ledenvergadering vastgesteld op maandag 24 april, ook om 20.00 uur in Brasserie IJsselweide. Bij deze tweede extra ALV geldt de eis van 2/3 niet. Redelijkerwijs zal in deze vergadering de gewenste besluitvorming aan de orde komen.

 

Vanaf zondag 19 maart  2017 zijn alle relevante stukken te downloaden op onze website onder de leden-login.

 

Het bestuur nodigt u van harte uit bij deze vergadering (en) aanwezig te zijn.

Terug
Home Vereniging Nieuws Leden Commissies Agenda Contact Inloggen